Grundejerforeningen Holluf Pile
Hollufgårdsvej 217
5220 Odense SØ
Tlf.: 66156075
E-mail: bestyrelsen@grf-hollufpile.dk
Kontortid: 1. onsdag i måneden mellem kl. 19:00 og 20:00.

Kasserer
Erling Jørgensen
Klokkens Kvarter 187
5220 Odense SØ
Tlf.: 60836035
E-mail: kassereren@grf-hollufpile.dk

Indlæg til bladet:
E-mail: bladet@grf-hollufpile.dk