INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Holluf Pile den 28.januar 2019

I henhold til Grundejerforeningen Holluf Pile´s vedtægter § 6 stk. 2 afholdes der ordinær generalforsamling i Hjulets Kvt. 119 (FÆLLESRUMMET):

ONSDAG, DEN 20. FEBRUAR 2019 - KL. 19.00

DAGSORDEN:

Pkt. 1 - Valg af dirigent/referent

Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning for 2018

Pkt. 3 - Aflæggelse af regnskab 2018

Pkt. 4 - Eventuelle forslag

Pkt. 5 - Fremlæggelse af budget 2019 samt fastsættelse af kontingent.

Pkt. 6 - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
  Jan Hansen, Hjulets Kvarter 347 (villig til genvalg)
  Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187 (villig til genvalg)
  Helle Andersen, Vægtens Kvarter 213 (villig til genvalg)

Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

Pkt. 7 - Valg af 1 revisor - afgående er Dot Jensen, Hjulets Kvarter 321.

  Valg af 1 revisorsuppleant.

Pkt. 8 Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde i postkassen, Hollufgårdsvej 217 senest den 15. februar 2019 om morgenen kl. 8.

Vi gør ligeledes opmærksom på, at der skal være betalt skyldigt kontingent senest 8 dage før generalforsamlingen for at være valgbar.

På bestyrelsens vegne

Jan Hansen
Formand